جمعه ‌بازار پروانه

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۹
جمعه ‌بازار پروانه که پیش از این در پارکینگ طبقاتی پروانه واقع در خیابان جمهوری دایر بود، پس از بسته بودن یک ساله خود به دلایل مختلف از جمعه بیماری کرونا و نا ایمن بودن ساختمان، به محل جدید خود در باغ هنر اراضی عباس آباد آغاز بکار کرده است تا زنده یاد "بهنام اتابکی" که نقش زیادی در ساماندهی این مجموعه داشت و اگر آن گروه منسجم در آن دوره عمل نمی کرد و پشتیبانی نمی شد خیلی از این اتفاقات خوب نمی افتاد در خاطر مردم زنده بماند.
عکاس: شایان محرابی

جمعه ‌بازار پروانه 1

جمعه ‌بازار پروانه 4

جمعه ‌بازار پروانه 5

جمعه ‌بازار پروانه 6

جمعه ‌بازار پروانه 8

جمعه ‌بازار پروانه 9

جمعه ‌بازار پروانه 11

جمعه ‌بازار پروانه 12

جمعه ‌بازار پروانه 13

جمعه ‌بازار پروانه 15

جمعه ‌بازار پروانه 17

جمعه ‌بازار پروانه 18

جمعه ‌بازار پروانه 19

جمعه ‌بازار پروانه 21

جمعه ‌بازار پروانه 22

جمعه ‌بازار پروانه 23

جمعه ‌بازار پروانه 24

جمعه ‌بازار پروانه 25

جمعه ‌بازار پروانه 26

جمعه ‌بازار پروانه 27

جمعه ‌بازار پروانه 29

جمعه ‌بازار پروانه 30

جمعه ‌بازار پروانه 31

جمعه ‌بازار پروانه 32

جمعه ‌بازار پروانه 34

جمعه ‌بازار پروانه 35

جمعه ‌بازار پروانه 37

جمعه ‌بازار پروانه 39

جمعه ‌بازار پروانه 40

جمعه ‌بازار پروانه 3

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید