آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۹
آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و معاونین شهردار، 19 دی 1399 در باغ هنر مجموعه فرهنگی گردشگری عباس آباد برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 1

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 1

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 2

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 2

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 3

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 3

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 4

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 4

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 5

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 5

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 6

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 6

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 7

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 7

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 8

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 8

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 9

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 9

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 10

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 10

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 11

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 11

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 12

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 12

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 13

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 13

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 16

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 16

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 17

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 17

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 18

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 18

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 19

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 19

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 20

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 20

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 21

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 21

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 22

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 22

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 24

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 24

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 25

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 25

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 26

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 26

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 27

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 27

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 28

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 28

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 30

آیین بازگشایی جمعه بازار پروانه 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید