دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۹
رقابت‌های دور برگشت لیگ برتر بسکتبال زنان به میزبانی ورزشگاه انرژی اتمی تهران در حال برگزاری است. در حساس ترین دیدار این هفته از رقابت‌ها دو تیم مدعی نارسینا تهران و گروه بهمن به مصاف هم رفتند که تیم نارسینا موفق شد در پایان حریف خود را که مدافع عنوان قهرمانی است شکست دهد.
عکاس: پرتو جغتایی
دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 1

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 1

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 2

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 2

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 3

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 3

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 4

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 4

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 5

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 5

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 6

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 6

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 7

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 7

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 8

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 8

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 9

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 9

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 10

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 10

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 11

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 11

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 12

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 12

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 13

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 13

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 14

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 14

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 15

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 15

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 16

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 16

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 17

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 17

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 18

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 18

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 19

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 19

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 20

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 20

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 21

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 21

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 22

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 22

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 23

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 23

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 24

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 24

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 25

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 25

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 26

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 26

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 27

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 27

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 28

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 28

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 29

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 29

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 30

دیدار تیم های بسکتبال نارسینا و گروه بهمن 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید