کنگره بزرگداشت سردار دلها

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۹
نخستین کنگره بزرگداشت سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم در منطقه ۱۴ شهر تهران ,شامگاه چهارشنبه 17 دی ماه 1399 در مسجد علی بن الحسین(ع) برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
کنگره بزرگداشت سردار دلها 1

کنگره بزرگداشت سردار دلها 1

کنگره بزرگداشت سردار دلها 2

کنگره بزرگداشت سردار دلها 2

کنگره بزرگداشت سردار دلها 3

کنگره بزرگداشت سردار دلها 3

کنگره بزرگداشت سردار دلها 4

کنگره بزرگداشت سردار دلها 4

کنگره بزرگداشت سردار دلها 5

کنگره بزرگداشت سردار دلها 5

کنگره بزرگداشت سردار دلها 6

کنگره بزرگداشت سردار دلها 6

کنگره بزرگداشت سردار دلها 7

کنگره بزرگداشت سردار دلها 7

کنگره بزرگداشت سردار دلها 8

کنگره بزرگداشت سردار دلها 8

کنگره بزرگداشت سردار دلها 9

کنگره بزرگداشت سردار دلها 9

کنگره بزرگداشت سردار دلها 10

کنگره بزرگداشت سردار دلها 10

کنگره بزرگداشت سردار دلها 11

کنگره بزرگداشت سردار دلها 11

کنگره بزرگداشت سردار دلها 12

کنگره بزرگداشت سردار دلها 12

کنگره بزرگداشت سردار دلها 13

کنگره بزرگداشت سردار دلها 13

کنگره بزرگداشت سردار دلها 14

کنگره بزرگداشت سردار دلها 14

کنگره بزرگداشت سردار دلها 15

کنگره بزرگداشت سردار دلها 15

کنگره بزرگداشت سردار دلها 16

کنگره بزرگداشت سردار دلها 16

کنگره بزرگداشت سردار دلها 17

کنگره بزرگداشت سردار دلها 17

کنگره بزرگداشت سردار دلها 18

کنگره بزرگداشت سردار دلها 18

کنگره بزرگداشت سردار دلها 19

کنگره بزرگداشت سردار دلها 19

کنگره بزرگداشت سردار دلها 20

کنگره بزرگداشت سردار دلها 20

کنگره بزرگداشت سردار دلها 21

کنگره بزرگداشت سردار دلها 21

کنگره بزرگداشت سردار دلها 22

کنگره بزرگداشت سردار دلها 22

کنگره بزرگداشت سردار دلها 23

کنگره بزرگداشت سردار دلها 23

کنگره بزرگداشت سردار دلها 24

کنگره بزرگداشت سردار دلها 24

کنگره بزرگداشت سردار دلها 25

کنگره بزرگداشت سردار دلها 25

کنگره بزرگداشت سردار دلها 26

کنگره بزرگداشت سردار دلها 26

کنگره بزرگداشت سردار دلها 27

کنگره بزرگداشت سردار دلها 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید