اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۹
مراسم اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، اعضای شورای اسلامی شهر، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری و قهرمانان و چهره های ورزشی، چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۹۹ در مجموعه ورزشی قمر بنی هاشم برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی
اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 2

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 2

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 4

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 4

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 8

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 8

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 9

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 9

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 10

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 10

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 11

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 11

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 12

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 12

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 13

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 13

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 14

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 14

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 15

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 15

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 17

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 17

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 18

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 18

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 19

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 19

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 20

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 20

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 21

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 21

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 22

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 22

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 24

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 24

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 26

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 26

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 28

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 28

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 30

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 30

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 31

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 31

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 32

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 32

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 33

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 33

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 34

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 34

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 35

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 35

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 36

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 36

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 37

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 37

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 38

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 38

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 39

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 39

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 40

اختتامیه پنجمین دوره لیگ فوتبال حرف و مشاغل 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید