تداوم آلودگی هوای تهران

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۹
کیفیت هوای تهران برای چندمین روز متوالی، روز چهارشنبه 17 دی ماه ۹۹ در شرایط ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار گرفته است.
عکاس: علی عارفی فرد
تداوم آلودگی هوای تهران 1

تداوم آلودگی هوای تهران 1

تداوم آلودگی هوای تهران 2

تداوم آلودگی هوای تهران 2

تداوم آلودگی هوای تهران 3

تداوم آلودگی هوای تهران 3

تداوم آلودگی هوای تهران 4

تداوم آلودگی هوای تهران 4

تداوم آلودگی هوای تهران 5

تداوم آلودگی هوای تهران 5

تداوم آلودگی هوای تهران 6

تداوم آلودگی هوای تهران 6

تداوم آلودگی هوای تهران 7

تداوم آلودگی هوای تهران 7

تداوم آلودگی هوای تهران 8

تداوم آلودگی هوای تهران 8

تداوم آلودگی هوای تهران 9

تداوم آلودگی هوای تهران 9

تداوم آلودگی هوای تهران 10

تداوم آلودگی هوای تهران 10

تداوم آلودگی هوای تهران 11

تداوم آلودگی هوای تهران 11

تداوم آلودگی هوای تهران 12

تداوم آلودگی هوای تهران 12

تداوم آلودگی هوای تهران 13

تداوم آلودگی هوای تهران 13

تداوم آلودگی هوای تهران 14

تداوم آلودگی هوای تهران 14

تداوم آلودگی هوای تهران 15

تداوم آلودگی هوای تهران 15

تداوم آلودگی هوای تهران 16

تداوم آلودگی هوای تهران 16

تداوم آلودگی هوای تهران 17

تداوم آلودگی هوای تهران 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید