دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۹
دور برگشت رقابتهای لیگ برتر بسکتبال ایران در تالار بسکتبال آزادی پیگیری می شود در حساس ترین دیدار این هفته از رقابت ها تیم مهرام تهران به مصاف تیم ذوب آهن اصفهان رفت که در پایان موفق شد با نتیجه 70 بر 64 حریف خود را شکست دهد.
عکاس: پرتو جغتایی
دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 1

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 1

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 2

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 2

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 3

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 3

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 4

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 4

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 5

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 5

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 6

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 6

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 7

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 7

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 8

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 8

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 9

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 9

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 10

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 10

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 11

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 11

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 12

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 12

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 13

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 13

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 14

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 14

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 15

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 15

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 16

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 16

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 17

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 17

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 18

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 18

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 19

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 19

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 20

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 20

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 21

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 21

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 22

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 22

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 23

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 23

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 24

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 24

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 25

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 25

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 26

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 26

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 27

دیدار تیم های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید