دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۹
دور نهایی مسابقات لیگ برتر والیبال زنان امروز (سه شنبه) در سالن فدراسیون والیبال آغاز شد و در این روز از مسابقات تیم سایپا تهران به مصاف ذوب آهن رفت. جدال این دو تیم که در واقع دو مدعی اصلی عنوان قهرمانی این مسابقات هستند با برتری 3 بر صفر سایپا به پایان رسید.
عکاس: پرتو جغتایی
دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 1

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 1

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 2

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 2

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 3

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 3

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 4

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 4

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 5

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 5

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 6

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 6

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 7

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 7

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 8

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 8

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 9

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 9

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 10

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 10

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 11

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 11

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 12

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 12

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 13

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 13

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 14

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 14

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 15

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 15

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 16

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 16

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 17

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 17

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 18

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 18

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 19

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 19

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 20

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 20

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 21

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 21

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 22

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 22

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 23

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 23

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 24

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 24

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 25

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 25

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 26

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 26

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 27

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 27

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 28

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و ذوب آهن 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید