رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۹
مراسم رونمایی از مجموعه کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت سه‌شنبه 16 دی 1399 با حضور حجت الاسلام میثم امرودى رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در فرهنگسرای انقلاب برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 1

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 1

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 2

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 2

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 3

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 3

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 4

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 4

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 5

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 5

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 6

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 6

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 7

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 7

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 8

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 8

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 9

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 9

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 10

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 10

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 11

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 11

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 12

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 12

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 13

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 13

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 14

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 14

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 16

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 16

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 17

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 17

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 18

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 18

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 19

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 19

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 20

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 20

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 21

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 21

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 22

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 22

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 23

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 23

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 24

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 24

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 25

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 25

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 26

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 26

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 27

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 27

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 28

رونمایی از کتابهای شخصیت های اثرگذار محور مقاومت 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید