نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۹
دومین همایش سالانه نما با محوریت طراحی، اجرا، مصالح و صنایع وابسته صبح روز سه شنبه 16 دی 1399 با حضور مهندس عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و جمعی از مسئولین در سالن همایش های محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران(بوستان گفتگو) برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 1

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 1

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 2

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 2

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 3

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 3

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 4

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 4

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 5

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 5

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 6

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 6

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 7

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 7

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 8

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 8

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 9

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 9

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 10

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 10

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 11

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 11

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 12

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 12

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 13

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 13

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 14

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 14

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 15

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 15

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 16

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 16

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 17

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 17

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 18

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 18

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 19

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 19

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 20

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 20

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 21

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 21

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 22

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 22

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 23

دومین نمایشگاه نما، طراحی، اجرا و مصالح 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید