دومین همایش سالانه نما

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۹
دومین همایش سالانه نما با محوریت طراحی، اجرا، مصالح و صنایع وابسته صبح روز سه شنبه 16 دی 1399 با حضور مهندس عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و جمعی از مسئولین در سالن همایش های محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران(بوستان گفتگو) برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی
دومین همایش سالانه نما 1

دومین همایش سالانه نما 1

دومین همایش سالانه نما 2

دومین همایش سالانه نما 2

دومین همایش سالانه نما 3

دومین همایش سالانه نما 3

دومین همایش سالانه نما 4

دومین همایش سالانه نما 4

دومین همایش سالانه نما 5

دومین همایش سالانه نما 5

دومین همایش سالانه نما 6

دومین همایش سالانه نما 6

دومین همایش سالانه نما 7

دومین همایش سالانه نما 7

دومین همایش سالانه نما 8

دومین همایش سالانه نما 8

دومین همایش سالانه نما 9

دومین همایش سالانه نما 9

دومین همایش سالانه نما 10

دومین همایش سالانه نما 10

دومین همایش سالانه نما 11

دومین همایش سالانه نما 11

دومین همایش سالانه نما 12

دومین همایش سالانه نما 12

دومین همایش سالانه نما 13

دومین همایش سالانه نما 13

دومین همایش سالانه نما 14

دومین همایش سالانه نما 14

دومین همایش سالانه نما 15

دومین همایش سالانه نما 15

دومین همایش سالانه نما 16

دومین همایش سالانه نما 16

دومین همایش سالانه نما 17

دومین همایش سالانه نما 17

دومین همایش سالانه نما 18

دومین همایش سالانه نما 18

دومین همایش سالانه نما 19

دومین همایش سالانه نما 19

دومین همایش سالانه نما 20

دومین همایش سالانه نما 20

دومین همایش سالانه نما 21

دومین همایش سالانه نما 21

دومین همایش سالانه نما 22

دومین همایش سالانه نما 22

دومین همایش سالانه نما 23

دومین همایش سالانه نما 23

دومین همایش سالانه نما 24

دومین همایش سالانه نما 24

دومین همایش سالانه نما 25

دومین همایش سالانه نما 25

دومین همایش سالانه نما 26

دومین همایش سالانه نما 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید