آیین پلاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۹
مراسم نامگذاری در یکی از کوچه های خیابان میرزای شیرازی به نام اولین شهید ارمنی جنگ تحمیلی ، شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان صبح روز سه شنبه 16 دی ماه 1399 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.
عکاس: حمیدرضا درجاتی
رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 20

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 20

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 1

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 1

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 2

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 2

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 3

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 3

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 4

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 4

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 5

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 5

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 8

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 8

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 10

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 10

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 11

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 11

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 13

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 13

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 14

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 14

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 15

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 15

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 16

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 16

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 17

آیین پاک کوبی به نام شهید آندرانیک مسیحی مگردیچیان 17

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید