رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی در میدان ولیعصر (عج)

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۹
صبح سه شنبه 16 دی ماه 1399 سردیس شهید سپهبد قاسم سلیمانی با همت شهرداری منطقه 6 در میدان حضرت ولیعصر (عج) نصب شد.
عکاس: حمیدرضا درجاتی
رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 1

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 1

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 2

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 2

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 3

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 3

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 4

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 4

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 5

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 5

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 6

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 6

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 7

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 7

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 8

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 8

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 9

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 9

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 10

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 10

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 11

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 11

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 12

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 12

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 14

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 14

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 16

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 16

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 17

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 17

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 18

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 18

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 19

رونمایی از سردیس شهید سردار سلیمانی 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید