دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۹
تیم فوتبال استقلال از ساعت ۱۶:۳۰ دوشنبه ۱۵ دی در چارچوب هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم آلومینیوم اراک رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به برتری دست یافت. ارسلان مطهری در دقیقه ۳۸ و مهدی قایدی در دقیقه ۷۳ زننده گل‌های استقلال بودند.
عکاس: مجتبی صالح
دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 1

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 1

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 2

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 2

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 3

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 3

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 4

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 4

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 5

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 5

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 6

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 6

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 7

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 7

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 8

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 8

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 9

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 9

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 10

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 10

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 11

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 11

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 12

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 12

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 13

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 13

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 14

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 14

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 15

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 15

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 16

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 16

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 17

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 17

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 18

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 18

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 19

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 19

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 20

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 20

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 21

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 21

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 22

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 22

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 23

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 23

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 24

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 24

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 25

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 25

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 26

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 26

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 27

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 27

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 28

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم اراک 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید