دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم اردکان یزد

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۹
در نخستین بازی هفته سایپا که با جدایی چند ستاره خود کمی از جمع صدرنشین ها فاصله گرفته، توانست با نتیجه 3 بر صفر خاتم اردکان را از پیش رو بردارد تا علیرضا طلوع کیان دومین باخت متوالی را به عنوان سرمربی جدید اردکانی ها تجربه کند.
عکاس: مجتبی صالح
دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 1

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 1

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 2

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 2

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 3

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 3

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 4

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 4

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 5

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 5

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 6

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 6

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 7

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 7

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 8

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 8

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 9

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 9

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 10

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 10

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 11

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 11

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 12

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 12

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 13

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 13

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 14

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 14

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 15

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 15

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 16

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 16

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 17

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 17

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 18

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 18

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 19

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 19

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 20

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 20

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 21

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 21

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 22

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 22

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 23

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 23

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 24

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 24

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 25

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 25

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 26

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 26

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 27

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 27

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 28

دیدار تیم های والیبال سایپا و خاتم یزد 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید