آلودگی تهران، بحرانی تکراری

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۹
کیفیت هوای تهران برای پنجمین روز متوالی، روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۹۹ در شرایط ناسالم برای همه گروه‌های جامعه قرار گرفته است.
عکاس: شایان محرابی
آلودگی تهران، بحرانی تکراری

آلودگی تهران، بحرانی تکراری

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 1

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 1

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 2

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 2

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 3

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 3

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 4

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 4

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 5

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 5

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 6

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 6

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 7

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 7

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 9

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 9

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 10

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 10

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 11

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 11

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 12

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 12

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 13

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 13

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 14

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 14

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 16

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 16

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 17

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 17

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 18

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 18

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 19

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 19

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 20

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 20

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 21

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 21

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 22

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 22

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 23

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 23

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 24

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 24

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 25

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 25

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 26

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 26

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 27

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 27

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 28

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 28

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 29

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 29

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 30

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 30

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 31

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 31

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 32

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 32

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 34

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 34

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 35

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 35

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 36

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 36

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 37

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 37

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 38

آلودگی تهران، بحرانی تکراری 38

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید