مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی

تاریخ: ۱۲ دی ۱۳۹۹
مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید قاسم سلیمانی صبح روز جمعه 12 دی 1399 با حضور مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، محمد سالاری و مجید فراهانی اعضای شورای شهر تهران و جمعی از مدیران در شهرداری منطقه 5 تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 1

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 2

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 3

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 4

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 5

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 6

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 7

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 8

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 9

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 10

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 11

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 12

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 13

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 14

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 15

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 16

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 17

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 18

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 19

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 20

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 21

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 22

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 23

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 24

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 25

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 26

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 27

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 28

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 30

مراسم رونمایی از دیوارنگاره شهید سلیمانی 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید