روزهای آفتابی زمستان

تاریخ: ۹ دی ۱۳۹۹
کشور ایران و به خصوص شهر تهران بعلت شرایط اقلیمی و آب و هوایی خاصی که داراست، بر خلاف تصور همگان، در بعضی از روزهای فصل سرد زمستان حال و هوای بهاری به خود می گیرد. روند کم بارندگی در این مواقع می تواند منجر به آلودگی هوای کلانشهرها شود.
عکاس: فریدون قربانی
روزهای آفتابی زمستان 1

روزهای آفتابی زمستان 1

روزهای آفتابی زمستان 2

روزهای آفتابی زمستان 2

روزهای آفتابی زمستان 3

روزهای آفتابی زمستان 3

روزهای آفتابی زمستان 4

روزهای آفتابی زمستان 4

روزهای آفتابی زمستان 5

روزهای آفتابی زمستان 5

روزهای آفتابی زمستان 6

روزهای آفتابی زمستان 6

روزهای آفتابی زمستان 7

روزهای آفتابی زمستان 7

روزهای آفتابی زمستان 8

روزهای آفتابی زمستان 8

روزهای آفتابی زمستان 9

روزهای آفتابی زمستان 9

روزهای آفتابی زمستان 10

روزهای آفتابی زمستان 10

روزهای آفتابی زمستان 11

روزهای آفتابی زمستان 11

روزهای آفتابی زمستان 12

روزهای آفتابی زمستان 12

روزهای آفتابی زمستان 13

روزهای آفتابی زمستان 13

روزهای آفتابی زمستان 14

روزهای آفتابی زمستان 14

روزهای آفتابی زمستان 15

روزهای آفتابی زمستان 15

روزهای آفتابی زمستان 16

روزهای آفتابی زمستان 16

روزهای آفتابی زمستان 17

روزهای آفتابی زمستان 17

روزهای آفتابی زمستان 18

روزهای آفتابی زمستان 18

روزهای آفتابی زمستان 19

روزهای آفتابی زمستان 19

روزهای آفتابی زمستان 20

روزهای آفتابی زمستان 20

روزهای آفتابی زمستان 21

روزهای آفتابی زمستان 21

روزهای آفتابی زمستان 22

روزهای آفتابی زمستان 22

روزهای آفتابی زمستان 23

روزهای آفتابی زمستان 23

روزهای آفتابی زمستان 24

روزهای آفتابی زمستان 24

روزهای آفتابی زمستان 25

روزهای آفتابی زمستان 25

روزهای آفتابی زمستان 26

روزهای آفتابی زمستان 26

روزهای آفتابی زمستان 27

روزهای آفتابی زمستان 27

روزهای آفتابی زمستان 28

روزهای آفتابی زمستان 28

روزهای آفتابی زمستان 29

روزهای آفتابی زمستان 29

روزهای آفتابی زمستان 30

روزهای آفتابی زمستان 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید