کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر

تاریخ: ۸ دی ۱۳۹۹
صبح دوشنبه 8 دی 1399 با مشارکت و همکاری شهرداری منطقه 22 و شرکت جهاد بتن , 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر کاشت شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 1

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 2

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 3

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 4

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 5

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 6

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 7

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 8

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 9

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 10

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 11

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 12

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 13

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 14

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 15

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 16

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 17

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 19

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 20

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 21

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 22

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 23

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 24

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 25

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 18

کاشت 2200 اصله نهال در بوستان جنگلی چیتگر 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید