آغاز فصل هرس درختان

تاریخ: ۲ دی ۱۳۹۹
همه ساله با نزدیک شدن به اواخر پاییز و آغاز فصل سرما، معاونت خدمات شهری شهرداری تهران به منظور جلوگیری از بروز خطرات احتمالی در پی بارش برف و شکستن درختان و همینطور به منظور رشد بیشتر آنها اقدام به هرس شاخه های اضافی درختان می کند.
عکاس: سعید ربیعی

آغاز فصل هرس درختان 1

آغاز فصل هرس درختان 2

آغاز فصل هرس درختان 3

آغاز فصل هرس درختان 4

آغاز فصل هرس درختان 5

آغاز فصل هرس درختان 6

آغاز فصل هرس درختان 7

آغاز فصل هرس درختان 8

آغاز فصل هرس درختان 9

آغاز فصل هرس درختان 10

آغاز فصل هرس درختان 11

آغاز فصل هرس درختان 12

آغاز فصل هرس درختان 13

آغاز فصل هرس درختان 14

آغاز فصل هرس درختان 15

آغاز فصل هرس درختان 16

آغاز فصل هرس درختان 17

آغاز فصل هرس درختان 18

آغاز فصل هرس درختان 19

آغاز فصل هرس درختان 20

آغاز فصل هرس درختان 21

آغاز فصل هرس درختان 23

آغاز فصل هرس درختان 24

آغاز فصل هرس درختان 25

آغاز فصل هرس درختان 26

آغاز فصل هرس درختان 27

آغاز فصل هرس درختان 28

آغاز فصل هرس درختان 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید