رویداد تهران ۱۴۰۰

تاریخ: ۱ دی ۱۳۹۹
مراسم "رویداد تهران ۱۴۰۰ " صبح دوشنبه 1 دی 1399 , با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران ، محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مدیران شهری در سالن همایش های برج میلاد برگزار شد.
عکاس: حمیدرضا درجاتی

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 1

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 2

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 3

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 4

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 5

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 6

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 7

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 8

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 9

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 10

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 11

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 12

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 13

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 14

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 15

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 16

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 17

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 18

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 19

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 20

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 22

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 23

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 24

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 25

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 26

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 27

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 28

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 29

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 30

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 31

مراسم رویداد تهران ۱۴۰۰ 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید