آخرین روز پاییز

تاریخ: ۱ دی ۱۳۹۹
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند. در شهری که همه هزار و یک بهانه برای ناراحتی دارند، حال و روزمان با دیدن چنین منظره هایی خوب می شود.
عکاس: مهدی عسگری

آخرین روز پاییز 2

آخرین روز پاییز 3

آخرین روز پاییز 4

آخرین روز پاییز 5

آخرین روز پاییز 6

آخرین روز پاییز 7

آخرین روز پاییز 8

آخرین روز پاییز 9

آخرین روز پاییز 10

آخرین روز پاییز 11

آخرین روز پاییز 1

آخرین روز پاییز 13

آخرین روز پاییز 14

آخرین روز پاییز 15

آخرین روز پاییز 16

آخرین روز پاییز 17

آخرین روز پاییز 18

آخرین روز پاییز 19

آخرین روز پاییز 20

آخرین روز پاییز 21

آخرین روز پاییز 22

آخرین روز پاییز 12

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید