حال و هوای بارانی میدان هفت حوض

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۹
بارش باران در آخرین روزهای پاییز هوای مطبوع و مناظر زیبایی در شهر بوجود آورده است.میدان هفت حوض هم از این قاعده مستثنا نیست و این روزها با طبیعت پاییزی زیبای خود جلوه خاصی به منطقه 8 داده است.
عکاس: مهدی آقابابایی
حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 1

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 1

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 2

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 2

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 3

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 3

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 4

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 4

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 5

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 5

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 6

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 6

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 7

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 7

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 8

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 8

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 9

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 9

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 10

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 10

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 11

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 11

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 12

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 12

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 13

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 13

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 14

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 14

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 15

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 15

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 16

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 16

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 17

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 17

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 18

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 18

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 19

حال و هوای بارانی میدان هفت حوض 19

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید