مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۹
مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد در خط 7 متروی تهران صبح روز پنجشنبه 27 آذر 1399 و با حضور حسن روحانی رئیس جمهور و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور (بصورت مجازی)، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، پیروز حناچی شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مسئولین در ایستگاه برج میلاد تهران برگزار شد.
عکاس: سعید ربیعی

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 3

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 4

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 5

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 6

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 7

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 8

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 9

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 10

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 12

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 13

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 14

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 15

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 16

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 17

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 18

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 21

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 22

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 23

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 24

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 25

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 26

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 27

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 28

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 29

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 31

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 32

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 33

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 34

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 35

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 36

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 37

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 38

مراسم بهره برداری از ایستگاه برج میلاد 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید