تور عکاسی باغ وثوق الدوله

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۹
تور عکاسی از باغ وثوق الدوله(باغ سلیمانیه) ویژه عکاسان خبری سه شنبه 25 آذر ماه 1399 با همکاری مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران ، روابط عمومی شهرداری منطقه 14 و آژانس عکس تهران برگزار شد.
عکاس: شایان محرابی-حمیدرضا درجاتی

تور عکاسی باغ وثوق الدوله

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 1

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 2

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 3

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 4

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 5

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 6

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 7

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 8

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 9

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 10

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 11

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 12

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 13

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 14

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 15

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 16

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 17

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 18

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 19

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 20

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 21

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 22

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 23

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 24

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 25

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 26

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 28

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 29

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 30

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 31

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 32

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 33

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 34

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 35

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 36

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 37

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 38

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 39

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 40

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 41

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 42

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 43

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 44

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 45

تور عکاسی باغ وثوق الدوله 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید