کوچه رنگی قدیانی

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۹
کوچه قدیانی بین دو خیابان دستغیب و نوری نیارکی در منطقه ۹ به تازگی به همت شهرداری این منطقه و ساکنان این کوچه و با طرحی به نام «محله رنگی» با رنگ آمیزی های شاد و منظم و ایجاد گلدان‌هایی بر دیوارها و قسمت خروجی پنجره‌های خانه‌ها باعث رخت بربستن رخوت و کهنگی از فضای پیرامونی آن شده است؛ طرحی که به نظر می‌رسد با استقبال شهروندان مواجه شده و در حال گسترش به دیگر مناطق دارای بافت قدیمی و فرسوده است.
عکاس: شایان محرابی

کوچه رنگی قدیانی 1

کوچه رنگی قدیانی 3

کوچه رنگی قدیانی 5

کوچه رنگی قدیانی 6

کوچه رنگی قدیانی 7

کوچه رنگی قدیانی 8

کوچه رنگی قدیانی 11

کوچه رنگی قدیانی 13

کوچه رنگی قدیانی 14

کوچه رنگی قدیانی 16

کوچه رنگی قدیانی 17

کوچه رنگی قدیانی 18

کوچه رنگی قدیانی 21

کوچه رنگی قدیانی 22

کوچه رنگی قدیانی 23

کوچه رنگی قدیانی 25

کوچه رنگی قدیانی 28

کوچه رنگی قدیانی 30

کوچه رنگی قدیانی 32

کوچه رنگی قدیانی 34

کوچه رنگی قدیانی 35

کوچه رنگی قدیانی 36

کوچه رنگی قدیانی 38

کوچه رنگی قدیانی 39

کوچه رنگی قدیانی 40

کوچه رنگی قدیانی 42

کوچه رنگی قدیانی 43

کوچه رنگی قدیانی 44

کوچه رنگی قدیانی 47

کوچه رنگی قدیانی 48

کوچه رنگی قدیانی 55

کوچه رنگی قدیانی 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید