بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۹
علی امام، مدیرعامل شرکت مترو سه شنبه 18 آذر 1399 با حضور در نخستین پارکینگ زیرزمینی قطارهای شهری در اکباتان از روند پیشرفت این پروژه دیدار کرد.
عکاس: شایان محرابی

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 1

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 2

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 3

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 4

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 5

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 6

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 7

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 8

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 9

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 10

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 11

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 12

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 13

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 14

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 15

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 16

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 17

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 18

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 19

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 20

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 21

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 22

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 24

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 25

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 26

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 27

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 28

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 29

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 30

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 31

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 32

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 33

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 34

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 35

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 36

بازدید مهندس امام از پروژه پایانه زیرزمینی خط 4 مترو تهران 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید