برف زمستانی پارک جمشیدیه

تاریخ: ۴ دی ۱۳۹۹
در پی بارش های برف در ارتفاعات شهر تهران پارک جمشیدیه در شمال پایتخت چهره زمستانی به خود گرفته است.
عکاس: سعید ربیعی

برف زمستانی پارک جمشیدیه 1

برف زمستانی پارک جمشیدیه 2

برف زمستانی پارک جمشیدیه 3

برف زمستانی پارک جمشیدیه 4

برف زمستانی پارک جمشیدیه 5

برف زمستانی پارک جمشیدیه 6

برف زمستانی پارک جمشیدیه 7

برف زمستانی پارک جمشیدیه 8

برف زمستانی پارک جمشیدیه 9

برف زمستانی پارک جمشیدیه 10

برف زمستانی پارک جمشیدیه 11

برف زمستانی پارک جمشیدیه 12

برف زمستانی پارک جمشیدیه 13

برف زمستانی پارک جمشیدیه 15

برف زمستانی پارک جمشیدیه 16

برف زمستانی پارک جمشیدیه 17

برف زمستانی پارک جمشیدیه 18

برف زمستانی پارک جمشیدیه 19

برف زمستانی پارک جمشیدیه 20

برف زمستانی پارک جمشیدیه 21

برف زمستانی پارک جمشیدیه 22

برف زمستانی پارک جمشیدیه 23

برف زمستانی پارک جمشیدیه 14

برف زمستانی پارک جمشیدیه 24

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید