بارش نخستین برف پاییزی در تهران

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۹
بارش نخستین برف پاییزی امروز صبح 17 آذر 1399 در تهران چهره برخی از مناطق شمال شهر را سپیدپوش کرد.
عکاس: سعید ربیعی

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 1

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 2

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 3

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 4

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 5

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 6

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 7

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 8

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 9

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 10

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 11

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 12

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 13

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 14

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 15

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 16

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 17

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 18

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 19

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 20

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 21

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 22

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 23

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 24

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 25

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 26

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 27

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 28

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 29

بارش نخستین برف پاییزی در تهران 30

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید