پاییز زیبای منطقه کن

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۹
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند. در شهری که همه هزار و یک بهانه برای ناراحتی دارند، حال و روزمان با دیدن چنین منظره هایی خوب می شود.پاییز محله کن جلوه ی زیبایی به این منطقه داده است.
عکاس: مهدی صالحی

پاییز زیبای منطقه کن 1

پاییز زیبای منطقه کن 2

پاییز زیبای منطقه کن 3

پاییز زیبای منطقه کن 4

پاییز زیبای منطقه کن 5

پاییز زیبای منطقه کن 6

پاییز زیبای منطقه کن 7

پاییز زیبای منطقه کن 8

پاییز زیبای منطقه کن 9

پاییز زیبای منطقه کن 10

پاییز زیبای منطقه کن 11

پاییز زیبای منطقه کن 12

پاییز زیبای منطقه کن 13

پاییز زیبای منطقه کن 14

پاییز زیبای منطقه کن 15

پاییز زیبای منطقه کن 16

پاییز زیبای منطقه کن 17

پاییز زیبای منطقه کن 18

پاییز زیبای منطقه کن 19

پاییز زیبای منطقه کن 20

پاییز زیبای منطقه کن 21

پاییز زیبای منطقه کن 22

پاییز زیبای منطقه کن 24

پاییز زیبای منطقه کن 25

پاییز زیبای منطقه کن 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید