کار در اعماق زمین

تاریخ: ۱ آذر ۱۳۹۹
با توجه به حجم گسترده بارندگی در روزهای گذشته، هنوز گزارشی از آب گرفتگی در شهر تهران وجود نداشته است و این امر مرهون زحمات کارگران خدمات شهری شهرداری تهران است که نزدیک به 530 کیلومتر کانال و مسیل را به طور مداوم لایروبی کرده اند؛ انهار مویرگی تهران را نیز به صورت کامل نظارت کرده و هر 24 ساعت یک بار پاکسازی می کنند.
عکاس: حمید رضا حسن پور
کار در اعماق زمین 1

کار در اعماق زمین 1

کار در اعماق زمین 2

کار در اعماق زمین 2

کار در اعماق زمین 3

کار در اعماق زمین 3

کار در اعماق زمین 4

کار در اعماق زمین 4

کار در اعماق زمین 5

کار در اعماق زمین 5

کار در اعماق زمین 6

کار در اعماق زمین 6

کار در اعماق زمین 7

کار در اعماق زمین 7

کار در اعماق زمین 8

کار در اعماق زمین 8

کار در اعماق زمین 9

کار در اعماق زمین 9

کار در اعماق زمین 10

کار در اعماق زمین 10

کار در اعماق زمین 11

کار در اعماق زمین 11

کار در اعماق زمین 12

کار در اعماق زمین 12

کار در اعماق زمین 13

کار در اعماق زمین 13

کار در اعماق زمین 14

کار در اعماق زمین 14

کار در اعماق زمین 15

کار در اعماق زمین 15

کار در اعماق زمین 16

کار در اعماق زمین 16

کار در اعماق زمین 17

کار در اعماق زمین 17

کار در اعماق زمین 18

کار در اعماق زمین 18

کار در اعماق زمین 19

کار در اعماق زمین 19

کار در اعماق زمین 20

کار در اعماق زمین 20

کار در اعماق زمین 21

کار در اعماق زمین 21

کار در اعماق زمین 22

کار در اعماق زمین 22

کار در اعماق زمین 23

کار در اعماق زمین 23

کار در اعماق زمین 24

کار در اعماق زمین 24

کار در اعماق زمین 25

کار در اعماق زمین 25

کار در اعماق زمین 26

کار در اعماق زمین 26

کار در اعماق زمین 27

کار در اعماق زمین 27

کار در اعماق زمین 28

کار در اعماق زمین 28

کار در اعماق زمین 29

کار در اعماق زمین 29

کار در اعماق زمین 30

کار در اعماق زمین 30

کار در اعماق زمین 31

کار در اعماق زمین 31

کار در اعماق زمین 32

کار در اعماق زمین 32

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید