دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۹
فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر والیبال زنان امروز آغاز شد. در روز نخست این مسابقات تیم والیبال ساپیا تهران در سالن فدراسیون والیبال به مصاف سروقامتان بابل رفت و در این بازی با حساب 3 بر یک به برتری دست یافت.
عکاس: پرتو جغتایی
دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 1

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 1

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 2

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 2

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 3

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 3

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 4

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 4

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 5

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 5

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 6

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 6

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 7

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 7

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 8

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 8

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 9

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 9

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 10

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 10

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 11

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 11

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 12

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 12

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 13

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 13

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 14

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 14

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 15

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 15

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 16

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 16

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 17

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 17

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 18

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 18

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 19

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 19

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 20

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 20

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 21

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 21

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 22

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 22

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 23

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 23

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 24

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 24

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 25

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 25

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 26

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و سروقامتان بابل 26

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید