محله رنگ ها

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۹
کوچه مرتضی نورانی در منطقه 8 با مشارکت شهرداری و اهالی محل رنگی شد تا فضای رخوت و سستی را از این محل دور کند و روحیه اهالی آن را با رنگهای دیوار و کف بالا ببرد.
عکاس: مهدی آقابابایی
محله رنگ ها 1

محله رنگ ها 1

محله رنگ ها 2

محله رنگ ها 2

محله رنگ ها 3

محله رنگ ها 3

محله رنگ ها 4

محله رنگ ها 4

محله رنگ ها 5

محله رنگ ها 5

محله رنگ ها 6

محله رنگ ها 6

محله رنگ ها 7

محله رنگ ها 7

محله رنگ ها 8

محله رنگ ها 8

محله رنگ ها 9

محله رنگ ها 9

محله رنگ ها 10

محله رنگ ها 10

محله رنگ ها 11

محله رنگ ها 11

محله رنگ ها 12

محله رنگ ها 12

محله رنگ ها 13

محله رنگ ها 13

محله رنگ ها 14

محله رنگ ها 14

محله رنگ ها 15

محله رنگ ها 15

محله رنگ ها 16

محله رنگ ها 16

محله رنگ ها 17

محله رنگ ها 17

محله رنگ ها 18

محله رنگ ها 18

محله رنگ ها 19

محله رنگ ها 19

محله رنگ ها 20

محله رنگ ها 20

محله رنگ ها 21

محله رنگ ها 21

محله رنگ ها 22

محله رنگ ها 22

محله رنگ ها 23

محله رنگ ها 23

محله رنگ ها 24

محله رنگ ها 24

محله رنگ ها 25

محله رنگ ها 25

محله رنگ ها 26

محله رنگ ها 26

محله رنگ ها 27

محله رنگ ها 27

محله رنگ ها 28

محله رنگ ها 28

محله رنگ ها 29

محله رنگ ها 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید