جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۹
جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور پیروز حناچی شهردار تهران، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، خانم اطهره نژادی معاون برنامه ریزی معاونت رییس جمهور و دیگر مدیران ارشد شهرداری تهران برگزار شد، در ادامه این برنامه آیین تفاهم نامه همکارى بین شهردارى تهران با سازمان شهردارى ها امضا شد.
عکاس: شایان محرابی
جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 1

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 1

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 2

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 2

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 3

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 3

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 4

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 4

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 5

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 5

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 6

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 6

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 7

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 7

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 8

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 8

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 9

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 9

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 10

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 10

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 11

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 11

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 12

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 12

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 13

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 13

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 14

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 14

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 15

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 15

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 16

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 16

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 17

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 17

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 18

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 18

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 19

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 19

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 20

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 20

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 21

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 21

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 22

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 22

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 23

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 23

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 24

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 24

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 25

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 25

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 26

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 26

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 27

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 27

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 28

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 28

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 29

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 29

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 30

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 30

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 31

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 31

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 32

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 32

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 33

جلسه مدیریت یکپارچه شهرى با حضور شهردار تهران 33

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید