آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۹
مراسم رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران سه شنبه 27 آبان 1399 با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران در محل شهرداری تهران برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 1

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 1

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 2

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 2

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 3

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 3

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 4

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 4

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 5

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 5

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 6

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 6

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 7

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 7

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 8

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 8

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 9

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 9

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 11

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 11

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 12

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 12

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 13

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 13

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 14

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 14

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 15

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 15

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 16

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 16

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 17

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 17

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 20

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 20

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 21

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 21

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 22

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 22

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 23

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 23

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 24

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 24

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 25

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 25

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 26

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 26

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 27

آیین رونمایی از 56 عنوان کتاب شهرداری تهران 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید