امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۹
تفاهم نامه همکاری در زمینه بهره مندی مدیریت شهر تهران از حریم هوایی در عملیات اطفای حریق در محدوده تهران توسط سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پیروز حناچی شهردار تهران امضا شد.
عکاس: شایان محرابی
امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 2

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 2

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 3

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 3

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 5

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 5

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 6

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 6

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 7

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 7

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 8

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 8

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 9

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 9

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 10

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 10

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 12

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 12

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 13

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 13

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 14

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 14

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 15

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 15

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 17

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 17

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 18

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 18

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 19

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 19

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 20

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 20

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 21

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 21

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 22

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 22

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 23

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 23

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 25

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 25

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 26

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 26

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 27

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 27

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 28

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 28

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 29

امضای تفاهم‌نامه وزارت دفاع و شهرداری تهران 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید