بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران، علی امام مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و سیدمناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران صبح امروز دوشنبه 26 آبان 1399 با حضور در ایستگاه مترو برج میلاد از بخش های مختلف آن بازدید کردند.
عکاس: سعید ربیعی
بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 1

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 1

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 2

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 2

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 3

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 3

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 4

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 4

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 5

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 5

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 6

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 6

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 7

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 7

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 8

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 8

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 9

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 9

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 10

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 10

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 11

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 11

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 12

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 12

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 13

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 13

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 14

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 14

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 15

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 15

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 16

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 16

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 17

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 17

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 18

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 18

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 19

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 19

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 20

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 20

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 21

بازدید شهردار تهران از ایستگاه مترو برج میلاد 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید