مدرسه دارالفنون

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۹
دارُالفُنون نام مدرسه‌ای است که به ابتکار امیرکبیر در زمان ناصرالدین‌شاه برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأسیس شد. دارالفنون را می‌توان نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران دانست. در نوشته‌های ایرانی، تا دیرزمانی همهٔ دانشگاه‌های خارجی را دارالفنون می‌خواندند. ساختمان دارالفنون در خیابان ناصرخسرو در مرکز شهر تهران جای گرفته است.
عکاس: محسن دانک

مدرسه دارالفنون 1

مدرسه دارالفنون 2

مدرسه دارالفنون 3

مدرسه دارالفنون 4

مدرسه دارالفنون 5

مدرسه دارالفنون 6

مدرسه دارالفنون 7

مدرسه دارالفنون 8

مدرسه دارالفنون 9

مدرسه دارالفنون 10

مدرسه دارالفنون 11

مدرسه دارالفنون 12

مدرسه دارالفنون 13

مدرسه دارالفنون 14

مدرسه دارالفنون 15

مدرسه دارالفنون 16

مدرسه دارالفنون 17

مدرسه دارالفنون 18

مدرسه دارالفنون 19

مدرسه دارالفنون 20

مدرسه دارالفنون 21

مدرسه دارالفنون 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید