تور عکاسی از ایستگاه مترو برج میلاد

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۹
تور عکاسی از ایستگاه مترو «برج میلاد» یکشنبه 25 آبان 1399 با حضور جمعی از عکاسان خبری برگزار شد.ایستگاه برج میلاد در مجاورت سازه مدرن و نمادین برج میلاد، بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان انتقال خون ایران در عمق 55 متری زمین و در مسیر خط 7 متروی تهران واقع شده است و قرار است در آذر ماه 1399 به افتتاح رسمی برسد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 1

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 1

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 2

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 2

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 3

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 3

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 4

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 4

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 5

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 5

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 6

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 6

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 7

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 7

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 8

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 8

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 9

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 9

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 10

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 10

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 11

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 11

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 12

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 12

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 13

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 13

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 14

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 14

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 15

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 15

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 16

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 16

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 17

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 17

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 18

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 18

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 19

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 19

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 20

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 20

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 21

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 21

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 22

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 22

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 23

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 23

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 24

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 24

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 25

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 25

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 26

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 26

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 27

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 27

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 28

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 28

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 29

بازدید عکاسان خبری از ایستگاه مترو برج میلاد 29

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید