مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۹
اجرای پروژه های کوچک مقیاس در بهبود کیفیت زندگی شهروندان بیشتر از مگاپروژه ها تاثیر دارد و حتی می‌تواند به جهت اقتصادی منجر به افزایش توان اقتصادی مردم محل شود از این رو تعدادی از این پروژه ها در این منطقه ده توسط شهرار تهران صبح امروز 24 آبان ماه 1399 افتتاح شد.
عکاس: شایان محرابی

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 1

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 2

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 7

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 9

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 12

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 16

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 19

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 20

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 22

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 29

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 30

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 32

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 33

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 34

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 39

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 40

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 41

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 42

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 44

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 45

مراسم افتتاح پروژه های کوچک مقیاس منطقه ده 46

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید