پاییز زیبای پایتخت- 2

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۹
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
عکاس: حمید رضا درجاتی
پاییز زیبای پایتخت- 2

پاییز زیبای پایتخت- 2

پاییز زیبای پایتخت- 2 1

پاییز زیبای پایتخت- 2 1

پاییز زیبای پایتخت- 2 2

پاییز زیبای پایتخت- 2 2

پاییز زیبای پایتخت- 2 3

پاییز زیبای پایتخت- 2 3

پاییز زیبای پایتخت- 2

پاییز زیبای پایتخت- 2

پاییز زیبای پایتخت- 2 1

پاییز زیبای پایتخت- 2 1

پاییز زیبای پایتخت- 2 2

پاییز زیبای پایتخت- 2 2

پاییز زیبای پایتخت- 2 3

پاییز زیبای پایتخت- 2 3

پاییز زیبای پایتخت- 2 4

پاییز زیبای پایتخت- 2 4

پاییز زیبای پایتخت- 2 5

پاییز زیبای پایتخت- 2 5

پاییز زیبای پایتخت- 2 6

پاییز زیبای پایتخت- 2 6

پاییز زیبای پایتخت- 2 7

پاییز زیبای پایتخت- 2 7

پاییز زیبای پایتخت- 2 8

پاییز زیبای پایتخت- 2 8

پاییز زیبای پایتخت- 2 9

پاییز زیبای پایتخت- 2 9

پاییز زیبای پایتخت- 2 10

پاییز زیبای پایتخت- 2 10

پاییز زیبای پایتخت- 2 11

پاییز زیبای پایتخت- 2 11

پاییز زیبای پایتخت- 2 12

پاییز زیبای پایتخت- 2 12

پاییز زیبای پایتخت- 2 13

پاییز زیبای پایتخت- 2 13

پاییز زیبای پایتخت- 2 14

پاییز زیبای پایتخت- 2 14

پاییز زیبای پایتخت- 2 15

پاییز زیبای پایتخت- 2 15

پاییز زیبای پایتخت- 2 16

پاییز زیبای پایتخت- 2 16

پاییز زیبای پایتخت- 2 17

پاییز زیبای پایتخت- 2 17

پاییز زیبای پایتخت- 2 18

پاییز زیبای پایتخت- 2 18

پاییز زیبای پایتخت- 2 19

پاییز زیبای پایتخت- 2 19

پاییز زیبای پایتخت- 2 20

پاییز زیبای پایتخت- 2 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید