تهران بعد از ساعت قرنطینه

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۹
با توجه به تصمیمات اخذ شده توسط ستاد ملی کرونا، گروه های شغلی 2-3-4 با محدودیت اعمال شده از تاریخ 20 آبان به مدت یک ماه از ساعت 18 موظف به تعطیلی اند. اما عده ای از کسبه همچنان این هشدار را جدی نگرفته اند و به فعالیت خود ادامه می دهند.
عکاس: شایان محرابی
تهران بعد ار ساعت قرنطینه 1

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 1

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 2

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 2

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 3

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 3

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 4

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 4

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 5

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 5

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 6

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 6

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 7

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 7

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 8

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 8

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 9

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 9

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 10

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 10

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 11

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 11

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 12

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 12

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 13

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 13

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 14

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 14

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 15

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 15

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 16

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 16

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 17

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 17

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 18

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 18

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 19

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 19

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 20

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 20

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 21

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 21

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 22

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 22

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 23

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 23

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 24

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 24

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 25

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 25

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 26

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 26

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 27

تهران بعد ار ساعت قرنطینه 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید