دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذر باتری ارومیه

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۹
در چارچوب هفته نهم لیگ برتر والیبال، تیم سایپا تهران در خانه والیبال حجاب به مصاف تیم آذر باتری ارومیه رفت و توانست در این دیدار به برتری ۳ بر یک دست پیدا کند
عکاس: پرتو جغتایی
دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 1

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 1

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 2

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 2

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 4

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 4

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 5

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 5

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 6

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 6

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 7

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 7

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 8

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 8

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 9

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 9

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 10

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 10

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 11

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 11

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 12

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 12

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 13

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 13

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 14

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 14

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 15

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 15

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 16

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 16

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 17

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 17

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 18

دیدار تیم های والیبال سایپا تهران و آذرباتری ارومیه 18

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید