بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۹
دکتر پیروز حناچی شهردار تهران سه‌شنبه 20 آبان 1399 با حضور در مرکز مدیریت پسماند از تجهیزات و ادوات شهرداری برای برف‌روبی و مقابله با یخبندان احتمالی معابر شهری بازدید کرد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 1

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 1

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 2

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 2

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 3

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 3

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 4

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 4

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 5

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 5

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 6

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 6

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 7

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 7

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 8

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 8

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 9

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 9

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 10

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 10

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 11

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 11

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 12

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 12

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 13

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 13

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 14

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 14

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 15

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 15

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 16

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 16

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 17

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 17

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 18

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 18

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 20

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 20

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 21

بازدید شهردار تهران از تجهیزات سازمان پسماند صالح آباد 21

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید