تاریخ رها شده

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۹
در شهر تهران خانه های تاریخی زیادی وجود دارد که به دلایل مختلف رها شده اند و مکانی برای تجمع معتادان و کارتن خواب ها هستند. این خانه های قدیمی اغلب دارای ارزش های مادی و معنوی بسیاری هستند که با توجه مسئولین و تملک و بازسازی آنها می توان از این بناها استفاده های فرهنگی و هنری زیادی کرد.
عکاس: محسن دانک

تاریخ رها شده 1

تاریخ رها شده 2

تاریخ رها شده 3

تاریخ رها شده 4

تاریخ رها شده 5

تاریخ رها شده 6

تاریخ رها شده 7

تاریخ رها شده 8

تاریخ رها شده 9

تاریخ رها شده 10

تاریخ رها شده 11

تاریخ رها شده 12

تاریخ رها شده 13

تاریخ رها شده 14

تاریخ رها شده 15

تاریخ رها شده 16

تاریخ رها شده 17

تاریخ رها شده 18

تاریخ رها شده 19

تاریخ رها شده 20

تاریخ رها شده 21

تاریخ رها شده 22

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید