دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۹
رقابت های لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با دیدار دو تیم شیمیدر و نیروی زمینی تهران در تالار بسکتبال آزادی پیگیری شد که در پایان ، با برتری 109 بر 69 تیم شیمیدر خاتمه یافت.
عکاس: پرتو جغتایی
دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 1

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 1

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 2

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 2

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 3

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 3

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 4

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 4

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 5

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 5

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 6

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 6

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 7

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 7

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 8

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 8

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 9

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 9

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 10

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 10

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 11

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 11

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 12

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 12

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 13

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 13

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 14

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 14

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 15

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 15

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 16

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 16

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 17

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 17

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 18

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 18

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 19

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 19

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 20

دیدار تیم های بسکتبال شیمیدر تهران و نیروی زمینی 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید