پرش با چتر از برج پرچم

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۹
اولین پرش گروهی بیس جامپ از بلندترین برج پرچم کشور به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت و ابراز همدردی با جانباختگان حادثه دانشگاه کابل ، با مشارکت شرکت نوسازی عباس آباد و سازمان ورزش شهرداری تهران توسط 5 نفر از چتربازان نخبه کشور انجام شد.
عکاس: حمید رضا درجاتی
پرش با چتر از برج پرچم

پرش با چتر از برج پرچم

پرش با چتر از برج پرچم 1

پرش با چتر از برج پرچم 1

پرش با چتر از برج پرچم 2

پرش با چتر از برج پرچم 2

پرش با چتر از برج پرچم 3

پرش با چتر از برج پرچم 3

پرش با چتر از برج پرچم 4

پرش با چتر از برج پرچم 4

پرش با چتر از برج پرچم 5

پرش با چتر از برج پرچم 5

پرش با چتر از برج پرچم 6

پرش با چتر از برج پرچم 6

پرش با چتر از برج پرچم 7

پرش با چتر از برج پرچم 7

پرش با چتر از برج پرچم 8

پرش با چتر از برج پرچم 8

پرش با چتر از برج پرچم 9

پرش با چتر از برج پرچم 9

پرش با چتر از برج پرچم 10

پرش با چتر از برج پرچم 10

پرش با چتر از برج پرچم 11

پرش با چتر از برج پرچم 11

پرش با چتر از برج پرچم 12

پرش با چتر از برج پرچم 12

پرش با چتر از برج پرچم 13

پرش با چتر از برج پرچم 13

پرش با چتر از برج پرچم 14

پرش با چتر از برج پرچم 14

پرش با چتر از برج پرچم 15

پرش با چتر از برج پرچم 15

پرش با چتر از برج پرچم 16

پرش با چتر از برج پرچم 16

پرش با چتر از برج پرچم 17

پرش با چتر از برج پرچم 17

پرش با چتر از برج پرچم 18

پرش با چتر از برج پرچم 18

پرش با چتر از برج پرچم 19

پرش با چتر از برج پرچم 19

پرش با چتر از برج پرچم 20

پرش با چتر از برج پرچم 20

پرش با چتر از برج پرچم 21

پرش با چتر از برج پرچم 21

پرش با چتر از برج پرچم 22

پرش با چتر از برج پرچم 22

پرش با چتر از برج پرچم 23

پرش با چتر از برج پرچم 23

پرش با چتر از برج پرچم 24

پرش با چتر از برج پرچم 24

پرش با چتر از برج پرچم 25

پرش با چتر از برج پرچم 25

پرش با چتر از برج پرچم 26

پرش با چتر از برج پرچم 26

پرش با چتر از برج پرچم 27

پرش با چتر از برج پرچم 27

پرش با چتر از برج پرچم 28

پرش با چتر از برج پرچم 28

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید