پاییز زیبای پایتخت

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۹
نه بهار با هیچ اردیبهشتی/ نه تابستان با هیچ شهریوری/ و نه زمستان با هیچ اسفندی/ اندازه پاییز به مذاق خیابان‌ها خوش نمی آید/ پاییز مهری دارد که به دل هر خیابانی می نشیند.
عکاس: مرضیه نورعلی
پاییز زیبای پایتخت 1

پاییز زیبای پایتخت 1

پاییز زیبای پایتخت 2

پاییز زیبای پایتخت 2

پاییز زیبای پایتخت 3

پاییز زیبای پایتخت 3

پاییز زیبای پایتخت 4

پاییز زیبای پایتخت 4

پاییز زیبای پایتخت 5

پاییز زیبای پایتخت 5

پاییز زیبای پایتخت 6

پاییز زیبای پایتخت 6

پاییز زیبای پایتخت 7

پاییز زیبای پایتخت 7

پاییز زیبای پایتخت 8

پاییز زیبای پایتخت 8

پاییز زیبای پایتخت 9

پاییز زیبای پایتخت 9

پاییز زیبای پایتخت 10

پاییز زیبای پایتخت 10

پاییز زیبای پایتخت 11

پاییز زیبای پایتخت 11

پاییز زیبای پایتخت 12

پاییز زیبای پایتخت 12

پاییز زیبای پایتخت 13

پاییز زیبای پایتخت 13

پاییز زیبای پایتخت 14

پاییز زیبای پایتخت 14

پاییز زیبای پایتخت 15

پاییز زیبای پایتخت 15

پاییز زیبای پایتخت 16

پاییز زیبای پایتخت 16

پاییز زیبای پایتخت 17

پاییز زیبای پایتخت 17

پاییز زیبای پایتخت 18

پاییز زیبای پایتخت 18

پاییز زیبای پایتخت 19

پاییز زیبای پایتخت 19

پاییز زیبای پایتخت 20

پاییز زیبای پایتخت 20

پاییز زیبای پایتخت 21

پاییز زیبای پایتخت 21

پاییز زیبای پایتخت 22

پاییز زیبای پایتخت 22

پاییز زیبای پایتخت 23

پاییز زیبای پایتخت 23

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید