توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۹
متروی تهران که از آن بعنوان یکی از پروژه های عظیم خاورمیانه یاد میشود، حالا به روزهای اوج خود نزدیک شده و قرار است تا پایان سال 1399، دوازده ایستگاه جدید آن درخطوط 3،6 و 7 افتتاح شود. حال با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و لزوم فاصله گذاری اجتماعی در اماکن عمومی، دغدغه اصلی مدیران شهری ایجاد فضایی امن و به دور از هرگونه خطر برای شهروندان است و این امر میتواند با گسترش شبکه حمل و نقل ریلی شهری و ایجاد زیرساخت های ایمن فراهم شود. بر همین اساس قرار است ایستگاه متروی برج میلاد که به لحاظ استراتژیکی در نقطه ای مهم و حیاتی و در کنار بیمارستان میلاد و همچنین مجموعه فرهنگی و گردشگری برج میلاد قرار گرفته ، بزودی به بهره برداری برسد. گزارش تصویری زیر تنها گوشه ای از مجموعه تلاش های مهندسین ایرانی و همچنین مدیران شهری برای توسعه هرچه بیشتر این حمل و نقل ارزان و حیاتی را به تصویر کشیده است.
عکاس: سعید ربیعی
توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 2

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 2

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 3

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 3

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 4

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 4

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 5

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 5

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 6

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 6

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 7

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 7

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 8

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 8

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 9

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 9

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 10

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 10

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 11

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 11

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 12

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 12

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 13

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 13

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 14

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 14

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 15

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 15

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 16

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 16

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 17

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 17

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 18

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 18

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 19

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 19

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 20

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 20

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 21

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 21

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 22

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 22

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 23

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 23

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 24

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 24

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 25

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 25

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 26

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 26

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 27

توسعه متروی تهران؛ ایستگاه برج میلاد 27

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید