پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۹
عصر شنبه 17 آبان 1399 مراسم پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن با حضور محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، برزین ضرغامی رئیس سازمان زیباسازی و تورج فرهادی شهردار منطقه ۶ تهران انجام شد.
عکاس: محمد علی برنو
پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 1

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 1

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 2

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 2

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 3

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 3

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 4

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 4

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 5

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 5

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 6

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 6

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 7

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 7

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 8

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 8

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 9

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 9

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 10

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 10

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 11

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 11

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 12

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 12

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 13

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 13

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 14

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 14

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 15

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 15

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 16

پلاک‌کوبی خیابان دکتر اسلامی ندوشن 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید